Tu trung tâm báo động chuyên nghiệp 8 vùng có dây, 8 vùng không dây AL-9088

Thương hiệu: AOLIN | AL-9088

4.140.000₫

Trung tâm báo động chuyên nghiệp 8 vùng có dây, 8 vùng không dây. ( bao gồm trung tâm + bàn phím+ biến áp + loa trong tủ)