Thông tin tuyển dụng

Tuyển gấp kế toán hóa đơn, công nợ.

Trần Văn Hân 22/08/2017

Mô tả công việc. Nhập, xuất hóa đơn VAT. Tổng hợp, Cân đối thuế GTGT đầu ra, đầu vào theo từng tháng. Phân loại, sắp xếp và đóng chứng từ theo tháng, hoàn chỉnh và in các loại sổ sách kế toán theo quy định hiện hành. Báo cáo tình hình xử dụng hóa đơn hàng tháng. ...

Tuyển nhân viên Seo website

Trần Văn Hân 11/02/2017

tuyển dụng: Nhân viên SEO, quản lý Website.