Bộ kiểm soát vào ra độc lập có màn hình LCD , tích hợp moduel đọc thẻ EM SH-K2T803EF

Thương hiệu: HIKVISION | Bộ kiểm soát vào ra độc lập có màn hình LCD

Liên hệ

Bộ kiểm soát vào ra độc lập có màn hình LCD , tích hợp moduel đọc thẻ EM
Lưu trữ 3,000 thẻ, 3,000 vân tay và 100,000 sự kiện kiếm soát vào ra.
Hỗ trợ kiểm soát vào ra và tính năng chấm công, module vân tay quang học.
Kết nối : TCP-IP, Wifi, RS-485 ( kết nối đến module bảo mật )
Hỗ trợ đầu vào Wiegand (W26/W34) và đầu ra Wiegand (W26/W34)