Bộ kiểm soát vào ra độc lập , tích hợp module đọc thẻ EM, có màn hình SH-K2T802E

Thương hiệu: HIKVISION | Bộ kiểm soát vào ra độc lập , tích hợp thẻ EM

2.560.000₫

Bộ kiểm soát vào ra độc lập , tích hợp module đọc thẻ EM, có màn hình 
Hỗ trợ 3000 thẻ và 10000 sự kiện kiểm soát vào ra.
Kết nối : TCP/IP;
Bàn phím 12 nút  và nút chuông, DC 12V/1A