Bộ kiểm soát vào ra độc lập , tích hợp module đọc thẻ EM SH-K2T801E

Thương hiệu: HIKVISION | Bộ kiểm soát vào ra độc lập , đọc thẻ EM.  

1.430.000₫

Bộ kiểm soát vào ra độc lập , tích hợp module đọc thẻ EM. 
Hỗ trợ 3000 thẻ.
Kết nối : TCP/IP;
Bàn phím 12 nút  và nút chuông, DC 12V/1A