Bộ kiểm soát vào ra độc lập , tích hợp module đọc thẻ Mifare  SH-K2T801M

Thương hiệu: HIKVISION | Bộ kiểm soát vào ra độc lập , đọc thẻ Mifare 

1.580.000₫

Bộ kiểm soát vào ra độc lập , tích hợp module đọc thẻ Mifare 
Hỗ trợ 3000 thẻ.
Kết nối : TCP/IP;
Bàn phím 12 nút  và nút chuông, DC 12V/1A