HƯỚNG DẪN Tạo tên miền CAMERADDNS 2.0 Cho đầu ghi hình / camera IP Hikvision

HƯỚNG DẪN

Tạo tên miền  CAMERADDNS 2.0 

        Cho đầu ghi hình / camera IP Hikvision

 

MỤC LỤC

 

 Ph ầ n 1 : ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VÀ TẠO TÊN MIỀN

 

 Ph ầ n 2 : CẤU HÌNH THÔNG SỐ MẠNG VÀ CAMERADDNS CHO THIẾT BỊ

 

 Phầ n 3 : MỞ CỔNG TRÊN MODEM

 

 Ph ầ n 4 : GÁN VÀO PHẦN MỀM hikvision iVMS-4500 HIK-CONNECT iVMS-4200

 

 

 

 

Đăng nhập trên máy tính theo định dạng

http://tenmien.cameraddns.net

           • Ví dụ:

http://demohtj.cameraddns.net

 

 

 

 

                                XIN CM ƠN !

 

 

Share :