Hướng dẫn sử dụng camera

HƯỚNG DẪN Tạo tên miền CAMERADDNS 2.0 Cho đầu ghi hình / camera IP Hikvision

Trần Văn Hân 25/01/2018

HƯỚNG DẪN Tạo tên miền CAMERA DDNS 2.0 Cho đầu ghi hình / camera IP Hikvision MỤC ...

HƯỚNG DẪN GÁN ĐẦU GHI HINH NVR TỪ XA VÀO ĐÂU GHI HÌNH NVR

Trần Văn Hân 16/10/2017

Lưu ý: Khi gán đầu ghi camera NVR về đầu NVR dịch vụ hỗ trợ tốt nhất là DNS, NO_IP, và IP tĩnh.

HƯỚNG DẪN RESET MẬT KHẨU ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION - áp dụng cho NVR firmware V3.4.90

Trần Văn Hân 12/08/2017

HƯỚNG DẪN RESET MẬT KHẨU ĐẦU GHI HÌNH CAMERA Nhằm đem lại sự thu ậ n ti ệ n cho khách hàng trong quá trình s ử ...