HƯỚNG DẪN GÁN ĐẦU GHI HINH NVR TỪ XA VÀO ĐÂU GHI HÌNH NVR

Lưu ý: Khi gán đầu ghi camera NVR về đầu NVR dịch vụ hỗ trợ tốt nhất là DNS, NO_IP, và IP tĩnh.

Share :