ĐẦU GHI HÌNH IP HIKVISION

DS-96256NI-I16 DS-96256NI-I16

DS-96256NI-I16

181.680.000₫
DS-96256NI-I16
181.680.000₫

Đầu ghi hình IP camera 256 kênh. Độ phân giải ghi rất cao lên tới 12 Megapixels. 2 Cổng ra HDMI và 1 VGA với độ phân giải 1920X1080P. 1 màn hình cảm ứng...

Xem nhanh
DS-96128NI-I16 DS-96128NI-I16

DS-96128NI-I16

116.130.000₫
DS-96128NI-I16
116.130.000₫

Đầu ghi hình IP camera 128 kênh. Độ phân giải ghi rất cao lên tới 12 Megapixels. 2 Cổng ra HDMI và 1 VGA với độ phân giải 1920X1080P. 1 màn hình cảm ứng...

Xem nhanh
DS-9664NI-I8 DS-9664NI-I8

DS-9664NI-I8

63.980.000₫
DS-9664NI-I8
63.980.000₫

Đầu ghi hình IP camera 64 kênh. ■ Chuẩn nén video H.265/H.264/MPEG-4. Độ phân giải ghi rất cao lên tới 12 Megapixels. Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 4K. Dễ dàng...

Xem nhanh
DS-9632NI-I8 DS-9632NI-I8

DS-9632NI-I8

46.810.000₫
DS-9632NI-I8
46.810.000₫

Đầu ghi hình IP camera 32 kênh. ■ Chuẩn nén video H.265/ H.264/MPEG-4. Độ phân giải ghi rất cao lên tới 12 Megapixels Cổng ra HDMI 4K và VGA với độ phân giải...

Xem nhanh
DS-7732NI-I4 DS-7732NI-I4

DS-7732NI-I4

20.780.000₫
DS-7732NI-I4
20.780.000₫

Đầu ghi hình IP camera 32 kênh. ■ Chuẩn nén video H.265/ H.264/MPEG-4. Độ phân giải ghi rất cao lên tới 12 Megapixels Cổng ra HDMI 4K và VGA với độ phân giải...

Xem nhanh
DS-7732NI-I4 DS-7732NI-I4

DS-7732NI-I4

20.780.000₫
DS-7732NI-I4
20.780.000₫

Đầu ghi hình IP camera 32 kênh. ■ Chuẩn nén video H.265/ H.264/MPEG-4. Độ phân giải ghi rất cao lên tới 12 Megapixels Cổng ra HDMI 4K và VGA với độ phân giải...

Xem nhanh
DS-7716NI-I4 DS-7716NI-I4

DS-7716NI-I4

17.490.000₫
DS-7716NI-I4
17.490.000₫

Đầu ghi hình IP Camera 16 kênh ■ Chuẩn nén video H.265/ H.264+/MPEG4. Độ phân giải ghi rất cao lên tới 12 Megapixels Cổng ra HDMI 4K và 1 VGA với độ phân...

Xem nhanh
DS-7732NI-K4 DS-7732NI-K4

DS-7732NI-K4

14.740.000₫
DS-7732NI-K4
14.740.000₫

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh ■ Chuẩn nén video H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 ■ Cổng ra HDMI với độ phân giải 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz và VGA với độ phân...

Xem nhanh
DS-7716NI-K4 DS-7716NI-K4

DS-7716NI-K4

11.450.000₫
DS-7716NI-K4
11.450.000₫

Đầu ghi hình camera IP 16/32 kênh ■ Chuẩn nén video H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 ■ Cổng ra HDMI với độ phân giải 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz và VGA với độ phân...

Xem nhanh
DS-7632NI-K2 DS-7632NI-K2

DS-7632NI-K2

9.410.000₫
DS-7632NI-K2
9.410.000₫

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh ■ Đầu DS-7608NI-K2/08P hỗ trợ 8 cổng PoE RJ-45 10/100 Mbps chuẩn IEEE 802.3 af/at, Đầu DS-7616NI-K2/16P hỗ trợ 16 cổng PoE RJ-45 10/100 Mbps chuẩn IEEE...

Xem nhanh
DS-7616NI-K2/16P DS-7616NI-K2/16P

DS-7616NI-K2/16P

13.020.000₫
DS-7616NI-K2/16P
13.020.000₫

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh ■ Đầu DS-7608NI-K2/08P hỗ trợ 8 cổng PoE RJ-45 10/100 Mbps chuẩn IEEE 802.3 af/at, Đầu DS-7616NI-K2/16P hỗ trợ 16 cổng PoE RJ-45 10/100 Mbps...

Xem nhanh
DS-7616NI-K2 DS-7616NI-K2

DS-7616NI-K2

7.290.000₫
DS-7616NI-K2
7.290.000₫

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh ■ Đầu DS-7608NI-K2/08P hỗ trợ 8 cổng PoE RJ-45 10/100 Mbps chuẩn IEEE 802.3 af/at, Đầu DS-7616NI-K2/16P hỗ trợ 16 cổng PoE RJ-45 10/100 Mbps chuẩn IEEE...

Xem nhanh
DS-7608NI-K2/8P DS-7608NI-K2/8P

DS-7608NI-K2/8P

9.720.000₫
DS-7608NI-K2/8P
9.720.000₫

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh ■ Đầu DS-7608NI-K2/08P hỗ trợ 8 cổng PoE RJ-45 10/100 Mbps chuẩn IEEE 802.3 af/at, Đầu DS-7616NI-K2/16P hỗ trợ 16 cổng PoE RJ-45 10/100 Mbps chuẩn...

Xem nhanh
DS-7608NI-K2 DS-7608NI-K2

DS-7608NI-K2

6.510.000₫
DS-7608NI-K2
6.510.000₫

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh ■ Đầu DS-7608NI-K2/08P hỗ trợ 8 cổng PoE RJ-45 10/100 Mbps chuẩn IEEE 802.3 af/at, Đầu DS-7616NI-K2/16P hỗ trợ 16 cổng PoE RJ-45 10/100 Mbps chuẩn...

Xem nhanh
DS-7604NI-K1/4P DS-7604NI-K1/4P

DS-7604NI-K1/4P

5.650.000₫
DS-7604NI-K1/4P
5.650.000₫

Đầu ghi hình camera IP 4/8/16 kênh ■ Đầu DS-7604NI-K1/4P hỗ trợ 4 cổng PoE RJ-45 10/100 Mbps chuẩn IEEE 802.3 af/at. ■ Băng thông đầu vào: 80Mbps ; Băng thông...

Xem nhanh
DS-7604NI-K1 DS-7604NI-K1

DS-7604NI-K1

4.000.000₫
DS-7604NI-K1
4.000.000₫

Đầu ghi hình camera IP 4/8/16 kênh ■ Đầu DS-7604NI-K1/4P hỗ trợ 4 cổng PoE RJ-45 10/100 Mbps chuẩn IEEE 802.3 af/at. ■ Băng thông đầu vào: 80Mbps ; Băng thông...

Xem nhanh
DS-7732NI-E4 DS-7732NI-E4

DS-7732NI-E4

13.020.000₫
DS-7732NI-E4
13.020.000₫

Đầu ghi hình IP camera 32 kênh ■ Chuẩn nén video H.264/MPEG-4. Độ phân giải ghi rất cao lên tới 6 Megapixels (2560×1920) ■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920X1080P....

Xem nhanh
DS-7716NI-E4/16P DS-7716NI-E4/16P

DS-7716NI-E4/16P

15.600.000₫
DS-7716NI-E4/16P
15.600.000₫

Đầu ghi hình IP camera 16 kênh ■ Chuẩn nén video H.264/MPEG-4. Độ phân giải ghi rất cao lên tới 6 Megapixels (2560×1920) ■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920X1080P....

Xem nhanh
DS-7716NI-E4 DS-7716NI-E4

DS-7716NI-E4

10.040.000₫
DS-7716NI-E4
10.040.000₫

Đầu ghi hình IP camera 16 kênh ■ Chuẩn nén video H.264/MPEG-4. Độ phân giải ghi rất cao lên tới 6 Megapixels (2560×1920) ■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920X1080P....

Xem nhanh
DS-7632NI-E2 DS-7632NI-E2

DS-7632NI-E2

8.310.000₫
DS-7632NI-E2
8.310.000₫

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh ■ Chuẩn nén video H.264/MPEG-4. ■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920X1080P. Hai luồng dữ liệu độc lập Dual Stream cho phép...

Xem nhanh
DS-7616NI-E2 DS-7616NI-E2

DS-7616NI-E2

4.470.000₫
DS-7616NI-E2
4.470.000₫

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh ■ Chuẩn nén video H.264/MPEG-4. ■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920X1080P. Hai luồng dữ liệu độc lập Dual Stream cho phép...

Xem nhanh
DS-7608NI-E2 DS-7608NI-E2

DS-7608NI-E2

4.470.000₫
DS-7608NI-E2
4.470.000₫

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh ■ Chuẩn nén video H.264/MPEG-4. ■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920X1080P. Hai luồng dữ liệu độc lập Dual Stream cho phép...

Xem nhanh
DS-7616NI-E1 DS-7616NI-E1

DS-7616NI-E1

4.470.000₫
DS-7616NI-E1
4.470.000₫

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh ■ Chuẩn nén video H.264/MPEG-4. ■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920X1080P. Hai luồng dữ liệu độc lập Dual Stream cho phép...

Xem nhanh
DS-7608NI-E1 DS-7608NI-E1

DS-7608NI-E1

3.530.000₫
DS-7608NI-E1
3.530.000₫

Đầu ghi hình camera IP 4 /8/16/32 kênh ■ Chuẩn nén video H.264/MPEG-4. ■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920X1080P. Hai luồng dữ liệu độc lập Dual Stream...

Xem nhanh