ĐẦU GHI HÌNH DVR HIKVISION

DS-7104HGHI-F1 DS-7104HGHI-F1

DS-7104HGHI-F1

2.040.000₫
DS-7104HGHI-F1
2.040.000₫

Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR + (Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 720p, Analog, không hỗ trợ thêm camera IP; Lưu ý phải cắm camera cùng loại thành từng...

Xem nhanh
DS-7108HGHI-F1 DS-7108HGHI-F1

DS-7108HGHI-F1

3.180.000₫
DS-7108HGHI-F1
3.180.000₫

Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR + (Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 720p, Analog, không hỗ trợ thêm camera IP; Lưu ý phải cắm camera cùng loại thành từng...

Xem nhanh
DS-7116HGHI-F1 DS-7116HGHI-F1

DS-7116HGHI-F1

5.180.000₫
DS-7116HGHI-F1
5.180.000₫

Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR + (Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 720p, Analog, không hỗ trợ thêm camera IP; Lưu ý phải cắm camera cùng loại thành từng...

Xem nhanh
DS-7104HQHI-F1/N DS-7104HQHI-F1/N

DS-7104HQHI-F1/N

2.740.000₫
DS-7104HQHI-F1/N
2.740.000₫

Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR + (Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 720P/1080P, Analog, không hỗ trợ thêm camera IP; Lưu ý phải cắm camera cùng loại thành...

Xem nhanh
DS-7108HQHI-F1/N DS-7108HQHI-F1/N

DS-7108HQHI-F1/N

4.390.000₫
DS-7108HQHI-F1/N
4.390.000₫

Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR + (Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 720P/1080P, Analog, không hỗ trợ thêm camera IP; Lưu ý phải cắm camera cùng loại thành...

Xem nhanh
DS-7116HQHI -F1/N DS-7116HQHI -F1/N

DS-7116HQHI -F1/N

7.140.000₫
DS-7116HQHI -F1/N
7.140.000₫

Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR + (Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 720P/1080P, Analog, không hỗ trợ thêm camera IP; Lưu ý phải cắm camera cùng loại thành...

Xem nhanh
DS-7204HGHI-F1 DS-7204HGHI-F1

DS-7204HGHI-F1

2.510.000₫
DS-7204HGHI-F1
2.510.000₫

Đầu ghi 4/8/16 kênh (Hỗ trợ camera HD-TVI 720P, Analog + thêm 1 Camera IP ONVIF 1.3MP, Lưu ý phải cắm camera cùng loại thành từng cặp, ví dụ 1-2;3-4;5-6...), hỗ trợ H.264+...

Xem nhanh
DS-7208HGHI-F1 DS-7208HGHI-F1

DS-7208HGHI-F1

3.920.000₫
DS-7208HGHI-F1
3.920.000₫

Đầu ghi 4/8/16 kênh (Hỗ trợ camera HD-TVI 720P, Analog + thêm 1 Camera IP ONVIF 1.3MP, Lưu ý phải cắm camera cùng loại thành từng cặp, ví dụ 1-2;3-4;5-6...), hỗ trợ H.264+...

Xem nhanh
DS-7216HGHI-F1 DS-7216HGHI-F1

DS-7216HGHI-F1

6.040.000₫
DS-7216HGHI-F1
6.040.000₫

Đầu ghi 4/8/16 kênh (Hỗ trợ camera HD-TVI 720P, Analog + thêm 1 Camera IP ONVIF 1.3MP, Lưu ý phải cắm camera cùng loại thành từng cặp, ví dụ 1-2;3-4;5-6...), hỗ trợ H.264+...

Xem nhanh
DS-7204HQHI-F1/N
Liên hệ

Đầu ghi 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR + (Hỗ trợ camera. CVI, AHD, HD-TVI 1080P, Analog + Camera IP trong đó tối đa 4/8/16 camera TVI hoặc analog và thêm 1...

DS-7208HQHI-F1/N DS-7208HQHI-F1/N

DS-7208HQHI-F1/N

4.860.000₫
DS-7208HQHI-F1/N
4.860.000₫

Đầu ghi 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR + (Hỗ trợ camera. CVI, AHD, HD-TVI 1080P, Analog + Camera IP trong đó tối đa 4/8/16 camera TVI hoặc analog và thêm 1...

Xem nhanh
DS-7216HQHI-F1/N DS-7216HQHI-F1/N

DS-7216HQHI-F1/N

8.230.000₫
DS-7216HQHI-F1/N
8.230.000₫

Đầu ghi 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR + (Hỗ trợ camera. CVI, AHD, HD-TVI 1080P, Analog + Camera IP trong đó tối đa 4/8/16 camera TVI hoặc analog và thêm 1...

Xem nhanh
DS-7204HUHI-F1/S DS-7204HUHI-F1/S

DS-7204HUHI-F1/S

4.860.000₫
DS-7204HUHI-F1/S
4.860.000₫

Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 3.0 DVR. Hỗ trợ camera TVI HD/AHD/Analog, 4 cổng audio input, 1 cổng SATA. Độ phân giải ghi hình 5MP: 10fps, 4MP: 15fps,1920×1080P: 25(P)/30(N) fps/ch....

Xem nhanh
DS-7208HUHI-F1/S DS-7208HUHI-F1/S

DS-7208HUHI-F1/S

7.680.000₫
DS-7208HUHI-F1/S
7.680.000₫

Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 3.0 DVR. Hỗ trợ camera TVI HD/AHD/Analog, 4 cổng audio input, 1 cổng SATA. Độ phân giải ghi hình 5MP: 10fps, 4MP: 15fps,1920×1080P: 25(P)/30(N) fps/ch....

Xem nhanh
DS-7216HUHI-F2/S DS-7216HUHI-F2/S

DS-7216HUHI-F2/S

15.600.000₫
DS-7216HUHI-F2/S
15.600.000₫

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 3.0 DVR. Hỗ trợ camera TVI HD/AHD/Analog, 4 cổng audio input, 2 cổng SATA. Độ phân giải ghi hình 5MP: 10fps, 4MP: 15fps,1920×1080P: 25(P)/30(N) fps/ch....

Xem nhanh
DS-8116HQHI-F8/N DS-8116HQHI-F8/N

DS-8116HQHI-F8/N

45.870.000₫
DS-8116HQHI-F8/N
45.870.000₫

Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR + (Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 1080P, Analog + thêm 2 Camera IP ONVIF 6MP trong đó tối đa lên tới 6 camera ONVIF...

Xem nhanh
DS-8104HQHI-F8/N DS-8104HQHI-F8/N

DS-8104HQHI-F8/N

41.260.000₫
DS-8104HQHI-F8/N
41.260.000₫

Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR + (Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 1080P, Analog + thêm 2 Camera IP ONVIF 6MP trong đó tối đa lên tới 6 camera ONVIF...

Xem nhanh
DS-7316HUHI-F4/N DS-7316HUHI-F4/N

DS-7316HUHI-F4/N

27.440.000₫
DS-7316HUHI-F4/N
27.440.000₫

Đầu ghi 16 kênh tương thích TVI-HD/AHD/Analog/IPC, 4 cổng vào audio, 4 cổng SATA. Độ phân giải ghi hình 3MP/15fps, 1920x1080P:25(P)/30(N) fps. Cho phép gán thêm 18 camera IP. Cổng xuất hình 4K UHD....

Xem nhanh
DS-7308HUHI-F4/N DS-7308HUHI-F4/N

DS-7308HUHI-F4/N

23.130.000₫
DS-7308HUHI-F4/N
23.130.000₫

Đầu ghi 8 kênh tương thích TVI-HD/AHD/Analog/IPC, 4 cổng vào audio, 4 cổng SATA. Độ phân giải ghi hình 3MP/15fps, 1920x1080P:25(P)/30(N) fps. Cho phép gán thêm 10 camera IP. Cổng xuất hình 4K UHD....

Xem nhanh
DS-7304HUHI-F4/N DS-7304HUHI-F4/N

DS-7304HUHI-F4/N

21.090.000₫
DS-7304HUHI-F4/N
21.090.000₫

Đầu ghi 4 kênh tương thích TVI-HD/AHD/Analog/IPC, 4 cổng vào audio, 4 cổng SATA. Độ phân giải ghi hình 3MP/15fps, 1920x1080P:25(P)/30(N) fps. Cho phép gán thêm 6 camera IP. Cổng xuất hình 4K UHD....

Xem nhanh
DS-7308HQHI-F4/N DS-7308HQHI-F4/N

DS-7308HQHI-F4/N

16.230.000₫
DS-7308HQHI-F4/N
16.230.000₫

Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR + (Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 1080P, Analog + thêm 2 Camera IP ONVIF 4MP trong đó tối đa lên tới 6 camera ONVIF...

Xem nhanh
DS-7316HQHI-F4/N DS-7316HQHI-F4/N

DS-7316HQHI-F4/N

19.520.000₫
DS-7316HQHI-F4/N
19.520.000₫

Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR + (Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 1080P, Analog + thêm 2 Camera IP ONVIF 4MP trong đó tối đa lên tới 6 camera ONVIF...

Xem nhanh
DS-7308HQHI-F4/N DS-7308HQHI-F4/N

DS-7308HQHI-F4/N

16.230.000₫
DS-7308HQHI-F4/N
16.230.000₫

Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR + (Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 1080P, Analog + thêm 2 Camera IP ONVIF 4MP trong đó tối đa lên tới 6 camera ONVIF...

Xem nhanh
DS-7304HQHI-F4/N DS-7304HQHI-F4/N

DS-7304HQHI-F4/N

13.880.000₫
DS-7304HQHI-F4/N
13.880.000₫

Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR + (Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 1080P, Analog + thêm 2 Camera IP ONVIF 4MP trong đó tối đa lên tới 6 camera ONVIF...

Xem nhanh