BENCO

BEN-208FHD (8 kênh)
Liên hệ

Đầu ghi hình kỹ thuật số 8 kênh Full HD Kết nối từng loại và HỖN HỢP cùng lúc với tất cả 3 loại AHD...

BEN-316AHD (16 kênh)
Liên hệ

Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh AHD Kết nối từng loại hoặc hỗn hợp 3 loại AHD + Analog + IP Camera ...

BEN-308AHD ( 8 Kênh)
Liên hệ

Đầu ghi hình kỹ thuật số 8 kênh AHD Chế độ ghi hình : Có...

BEN-116AHD
Liên hệ

Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh AHD Kết nối từng loại hoặc hỗn hợp 3 loại AHD + Analog + IP Camera ...

BEN-108AHD (8 kênh)
Liên hệ

Đầu ghi hình kỹ thuật số 8 kênh AHD-M Kết nối từng loại hoặc hỗn hợp 3 loại AHD + Analog + IP Camera ...

BEN-204FHD (4 kênh)
Liên hệ

Đầu ghi hình kỹ thuật số 4 kênh AHD chuẩn 1080P Chế độ ghi hình : ...

BEN-104FHD (4 kênh)
Liên hệ

Đầu ghi hình kỹ thuật số 4 kênh AHD chuẩn 1080P Kết nối từng loại hoặc hỗn hợp 3 loại AHD + Analog + IP...

BEN-304AHD (4 kênh)
Liên hệ

Đầu ghi hình kỹ thuật số 4 kênh AHD-M Kết nối từng loại hoặc hỗn hợp 3 loại AHD + Analog + IP Camera...

BEN-104AHD
Liên hệ

Đầu ghi hình kỹ thuật số 4 kênh AHD-M Kết nối từng loại hoặc hỗn hợp 3 loại AHD + Analog + IP Camera...