CHÂN ĐẾ LẮP CHO CAMERA

DS-1661ZJ DS-1661ZJ

DS-1661ZJ

750.000₫
DS-1661ZJ
750.000₫

Chân đế treo trần loại dài cho Speed Dome

Xem nhanh
DS-1663ZJ DS-1663ZJ

DS-1663ZJ

450.000₫
DS-1663ZJ
450.000₫

Chân đế treo trần loại ngắn cho Speed Dome

Xem nhanh
DS-1602ZJ DS-1602ZJ

DS-1602ZJ

640.000₫
DS-1602ZJ
640.000₫

Chân đế treo tường cho Speed Dome

Xem nhanh