VANTECH

-0%
Camera DTV hồng ngoại 4K VANTECH VP-6044DTV Camera DTV hồng ngoại 4K VANTECH VP-6044DTV

Camera DTV hồng ngoại 4K VANTECH VP-6044DTV

Giá khuyến mại 6.439.900₫

Giá cũ: 6.440.000₫

Camera DTV hồng ngoại 4K VANTECH VP-6044DTV

Giá cũ: 6.440.000₫

Giá khuyến mại 6.439.900₫

Camera DTV hồng ngoại 4K VANTECH VP-6044DTV - Camera DTV Ultra HD 4K cho hình ảnh siêu nét. - Độ phân giải: 8.0 Megapixel (3840 x 2160). - Chuẩn...

Xem nhanh
-0%
Camera DTV hồng ngoại 4K VANTECH VP-6043DTV Camera DTV hồng ngoại 4K VANTECH VP-6043DTV

Camera DTV hồng ngoại 4K VANTECH VP-6043DTV

Giá khuyến mại 3.639.900₫

Giá cũ: 3.640.000₫

Camera DTV hồng ngoại 4K VANTECH VP-6043DTV

Giá cũ: 3.640.000₫

Giá khuyến mại 3.639.900₫

Camera DTV hồng ngoại 4K VANTECH VP-6042DTV - Camera DTV Ultra HD 4K cho hình ảnh siêu nét. - Độ phân giải: 4.0 Megapixel (2048 x 1944). - Chuẩn...

Xem nhanh
-0%
Camera DTV hồng ngoại 4K VANTECH VP-6042DTV Camera DTV hồng ngoại 4K VANTECH VP-6042DTV

Camera DTV hồng ngoại 4K VANTECH VP-6042DTV

Giá khuyến mại 3.639.900₫

Giá cũ: 3.640.000₫

Camera DTV hồng ngoại 4K VANTECH VP-6042DTV

Giá cũ: 3.640.000₫

Giá khuyến mại 3.639.900₫

Camera DTV hồng ngoại 4K VANTECH VP-6042DTV - Camera DTV Ultra HD 4K cho hình ảnh siêu nét. - Độ phân giải: 4.0 Megapixel (2048 x 1944). - Chuẩn...

Xem nhanh
-0%
Camera DTV thân hồng ngoại 4K VANTECH VP-6034DTV Camera DTV thân hồng ngoại 4K VANTECH VP-6034DTV

Camera DTV thân hồng ngoại 4K VANTECH VP-6034DTV

Giá khuyến mại 6.579.900₫

Giá cũ: 6.580.000₫

Camera DTV thân hồng ngoại 4K VANTECH VP-6034DTV

Giá cũ: 6.580.000₫

Giá khuyến mại 6.579.900₫

Camera DTV hồng ngoại 4K VANTECH VP-6034DTV - Camera DTV Ultra HD 4K cho hình ảnh siêu nét. - Độ phân giải: 8.0 Megapixel (3840 x 2160). - Chuẩn...

Xem nhanh
-0%
Camera DTV thân hồng ngoại 4K VANTECH VP-6033DTV Camera DTV thân hồng ngoại 4K VANTECH VP-6033DTV

Camera DTV thân hồng ngoại 4K VANTECH VP-6033DTV

Giá khuyến mại 5.879.900₫

Giá cũ: 5.880.000₫

Camera DTV thân hồng ngoại 4K VANTECH VP-6033DTV

Giá cũ: 5.880.000₫

Giá khuyến mại 5.879.900₫

Camera DTV hồng ngoại 4K VANTECH VP-6033DTV - Camera DTV Ultra HD 4K cho hình ảnh siêu nét. - Độ phân giải: 5.0 Megapixel (2592 x 1944). - Chuẩn...

Xem nhanh
-0%
Camera DTV hồng ngoại 4K VANTECH VP-6032DTV Camera DTV hồng ngoại 4K VANTECH VP-6032DTV

Camera DTV hồng ngoại 4K VANTECH VP-6032DTV

Giá khuyến mại 3.779.900₫

Giá cũ: 3.780.000₫

Camera DTV hồng ngoại 4K VANTECH VP-6032DTV

Giá cũ: 3.780.000₫

Giá khuyến mại 3.779.900₫

Camera DTV hồng ngoại 4K VANTECH VP-6032DTV - Camera DTV Ultra HD 4K cho hình ảnh siêu nét. - Độ phân giải: 4.0 Megapixel (2048 x 1944). - Chuẩn...

Xem nhanh
-0%
Camera DTV thân hồng ngoại 4K VANTECH VP-6024DTV Camera DTV thân hồng ngoại 4K VANTECH VP-6024DTV

Camera DTV thân hồng ngoại 4K VANTECH VP-6024DTV

Giá khuyến mại 5.459.900₫

Giá cũ: 5.460.000₫

Camera DTV thân hồng ngoại 4K VANTECH VP-6024DTV

Giá cũ: 5.460.000₫

Giá khuyến mại 5.459.900₫

Camera DTV hồng ngoại 4K VANTECH VP-6024DTV - Camera DTV Ultra HD 4K cho hình ảnh siêu nét. - Độ phân giải: 8.0 Megapixel (3840 x 2160). - Chuẩn...

Xem nhanh
Camera DTV thân hồng ngoại 4K VANTECH VP-6023DTV
5.460.000₫

Camera DTV hồng ngoại 4K VANTECH VP-6023DTV - Camera DTV Ultra HD 4K cho hình ảnh siêu nét. - Độ phân giải: 5.0 Megapixel (2592 x 1944). - Chuẩn...

Xem nhanh
Camera DTV thân hồng ngoại 4K VANTECH VP-6022DTV
3.360.000₫

Camera DTV hồng ngoại 4K VANTECH VP-6022DTV - Camera DTV Ultra HD 4K cho hình ảnh siêu nét. - Độ phân giải: 4.0 Megapixel (2048 x 1944). ...

Xem nhanh
Camera DTV thân hồng ngoại 4K VANTECH  VP-6014DTV
5.530.000₫

Camera DTV hồng ngoại 4K VANTECH VP-6014DTV - Camera DTV Ultra HD 4K cho hình ảnh siêu nét. - Độ phân giải: 8.0 Megapixel (3840 x 2160). ...

Xem nhanh
Camera DTV thân hồng ngoại 4K VANTECH VP-6013DTV
4.900.000₫

Camera DTV hồng ngoại 4K VANTECH VP-6013DTV - Camera DTV Ultra HD 4K cho hình ảnh siêu nét. - Độ phân giải: 5.0 Megapixel (2592 x 1944). - Chuẩn...

Xem nhanh
Camera DTV thân hồng ngoại 4K VANTECH VP-6012DTV
2.772.000₫

Camera DTV hồng ngoại 4K VANTECH VP-6012DTV - Camera DTV Ultra HD 4K cho hình ảnh siêu nét. - Độ phân giải: 4.0 Megapixel (3840 x 2160). ...

Xem nhanh
Camera DTV Dome hồng ngoại 4K VANTECH VP-6004DTV
5.320.000₫

Camera DTV Dome hồng ngoại 4K VANTECH VP-6004DTV - Camera DTV Ultra HD 4K cho hình ảnh siêu nét. - Độ phân giải: 8.0 Megapixel (3840 x 2160)....

Xem nhanh
Camera DTV Dome hồng ngoại 4K VANTECH VP-6003DTV
4.480.000₫

Camera DTV Dome hồng ngoại 4K VANTECH VP-6003DTV - Camera DTV Ultra HD 4K cho hình ảnh siêu nét. - Độ phân giải: 5.0 Megapixel (2592 x 1944)....

Xem nhanh
Camera DTV Dome hồng ngoại 4K VANTECH VP-6002DTV
2.520.000₫

Camera DTV Dome hồng ngoại 4K VANTECH VP-6002DTV - Camera DTV Ultra HD 4K cho hình ảnh siêu nét. - Độ phân giải: 4.0 Megapixel (2048 x 1944). -...

Xem nhanh
Camera HDI Thân VANTECH VP-281HDI
1.200.000₫

Camera HDI Thân camera VANTECH VP-281HDI Độ phân giải: 1.0 Megapixel - Ngõ ra hình: 50fps@720P (HDTVI); 25fps@720P (AHD - HDCVI); 25fps@960H (Analog) - Ống kính cố định 3,6mm (6, 8, 12mm tùy...

Xem nhanh