Cách thêm Camera IP OnVif, camera Yoosee vào đầu ghi Dahua

Cách thêm Camera IP OnVif vào đầu ghi Dahua

Ở đây mình dùng Camera IP Wifi có trên thị trường, và Camera này sử dụng phần mềm YooSee (mình gọi tắt là Camera YooSee nhé)

 

 

Đầu tiên: Bạn tải phần mềm CMS quản lý tập trung Camera YooSee

Bước kế tiếp: Khởi động và chạy phần mềm CMS (ở đây bạn nhập mật khẩu 00000000 như trong hình)

Đăng nhập phần mềm CMS YooSee

Bước kế tiếp: Làm như hình để thêm Camera YooSee vào phần mềm CMS YooSee – Mục đích ở đây là để ta tiến hành Set IP Tĩnh cho Camera YooSee, vì Camera YooSee mặc định là sẽ IP Động

Thêm Camera YooSee vào phần mềm CMS YooSee

Cài mật khẩu cho Camera YooSee trên CMS YooSee

Khai báo mật khẩu cho Camera YooSee

Cấu hình IP Tĩnh cho Camera YooSee

Cấu hình IP Tĩnh cho Camera YooSee

Cấu hình IP Tĩnh cho Camera YooSee


Woa…Xong cái vụ Cấu hình IP Tĩnh cho Camera IP YooSee rồi nhé, giờ ta tiến hành truy cập đầu ghi Dahua để thêm Camera này lên trên đầu ghi

Đăng nhập đầu ghi Dahua

Thêm Camera IP Onvif vào đầu ghi Dahua

Bước kế tiếp ta tiến hành nhập thông số y như hình dưới để thêm camera ip onvif vào đầu ghi Dahua

Thêm camera ip onvif vào đầu ghi Dahua

Rồi sau khi thêm xong, bạn có thể ra ngoài Xem trực tiếp để Kiểm tra kết quả nhé.

Có gì thắc mắc, hay chữa rõ, xin vui lòng Comment hoặc bạn yêu cầu hỗ trợ

Share :

Viết bình luận